Вечният „ужас” температурата – какво трябва да знаем за нея