Тръгване на ясла или градина и по-малко боледуване? Възможно ли е?