Нукс вомика – спасителният лек на съвременния човек