Противовирусни и други фармакологични свойства на лекарствения продукт Инфлуцид: критичен преглед на текущите данни

мъж изследва лекарство

В условията на глобалната COVID-19 пандемия търсенето на терапевтични средства, които имат широк спектър на антивирусна активност,  допълнително способност да действат патогенетично и същевременно са с висок профил на безопасност става все по-наложително. На фона на това са впечатляващи данните от най-новото клинично изследване на лекарствения продукт Инлфуцид, проведено през първата половина на 2020 г. То е публикувано през м. юли 2020 г. в престижния руски медицински журнал „Педиатрия” и  потвърждава противовирусните, вирусоцидното и други фармакологични свойства на Инфлуцид.

Подробна информация от изследването, публикувано в изключително авторитетно научно издание, можете да видите тук:

*изследването на български език

*the study in English