Бриония е за теб, ако…

имаш сухота на лигавиците и болка при движение. Тези две оплаквания, срещащи се при различни заболявания, отлично се повлияват от Бриония. Болният се старае да избягва каквато и да е промяна в позицията си, защото симптомите му се влошават при най-малкото движение. Поради сухотата на лигавиците изпитва силна жажда, която утолява със студена вода. Често устните му са напукани, има горчив вкус в устата, вие му се свят, особено при ставане от сън. Обикновено симптомите му се влошават вечерта.

Хомеопатичното лекарство има
широко приложение при:

Постепенно покачваща се температура при настинка и грип (около 38,5° С). Болният е силно отпаднал и раздразнителен, влошава се от най-малкото движение. Лигавиците са сухи, изпитва силна жажда.
Ставни болки, които се провокират от всяко движение и поради тази причина болният избягва да се движи
По лекарско предписание – при суха болезнена кашлица; при трахеит, бронхит, пневмония; ставни болки при артрит или травма с излив

Какво е Бриония?

Растение от семейство Тиквови, тя намира своето приложение през различните епохи. Прочутият в древността гръцки ботаник и лекар Диоскорид, считан за създател на науката фармакология, препоръчвал употребата на Бриония за лечение на гнойни рани.

Древните гърци и римляни я прилагали широко: от кашлица и световъртеж до епилепсия и парализа. Докато създателят на хомеопатията Самуел Ханеман не забелязал и ефективността ѝ при заболявания, характерни с бавното си, постепенно начало и с болка, дори и при най-малкото движение.

Препоръчителен прием

При остри симптоми: на 2 часа по 1 доза (10 глобули).

При подобрение: 3-4 пъти по 1 доза.

При хронични състояния: 2-3 пъти по 1 доза.

Важно!

Не забравяй, че само консултацията с лекар хомеопат може да ти гарантира ефективност на лечението!